ماشین آلات

خدمات

اخبار KBM

مقالات KBM


شرکت کاشانه بتونی مقاوم  تولید کننده و مجری سازه صنعتی CFT

شرکت کاشانه بتونی مقاوم تولید کننده ومجری سازه صنعتی ستون های پر شده با بتن (CFT (Concrete filled steel tube می باشد که این سازه برگرفته از سیستسم قاب ساختمانی ساده متشکل از ستون های فولادی تو خالی با مقاطع مربع، مستطیل، دایره و هشت ضلعی پرشده با بتن به همراه دیوار برشی بتن مسلح با مهاربندی فولادی می باشد.


پیوندها