ماشین آلات

خدمات

اخبار KBM

مقالات KBM


نحوه اجرا

در این شیوه ابتدا لوله های فولادی در جای خود قرار گرفته و بعد از آرماتورگذاری طبق نقشه های محاسباتی عملیات بتن ریزی انجام می شود.

تیرها به صورت اتصالات پیچ و مهره ای به ستون ها متصل می شوند. باربری ثقلی در این سازه ها توسط ستون های فولادی پر شده با بتن، به فونداسیون منتقل می شوند. این باربه صورت متناسب بین فولاد و بتن پخش می شود که این مستلزم ایجاد چسبندگی بین فولاد و بتن است.

با توجه به این که وزن سازه ها را لوله های فولادی تحمل می کنند امکان اجرای سقف های بالاتر در مدت زمان کوتاهی پس از بتن ریزی سقف ها ی پایین وجود دارد. بدین صورت سرعت اجرا بسیار بالا رفته و نیازی نیست برای اجرای سقف های بالا منتظر ماند تا بتن به مقاومت اولیه خود برسد.